Zmiany w podatku od spadków i darowizn

Uwaga: zmiany w podatku od spadków i darowizn 2022

Minister Finansów zapowiada nowe regulacje w prawie podatkowym, które mają wpłynąć korzystnie na sytuację wielu podatników. Jedną z zapowiedzianych zmian jest zmiana w podatku od spadków i darowizn.

Zmiany w podatku od spadków i darowizn – rząd szykuje zmiany

Ministerstwo Finansów ogłosiło projekt dotyczący podwyższenia kwot, które będą zwolnione z podatku. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw regulacji również przedstawiła swój projekt ustawy, który przewiduje jeszcze wyższą kwotę wolną od podatku. Zmiany te mają wejść w życie w 2023 roku i zmienią zobowiązania podatników wobec urzędu skarbowego.

Poniżej przedstawiamy porównanie między obecnymi przepisami a planowanymi zmianami. Zapoznaj się ze zmianami i wypełniaj e-deklaracje podatkowe bez żadnych wątpliwości!

Jakie zmiany w podatku od spadków i darowizn zajdą?

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn z 1983 roku, które są konsekwencją mechanizmu waloryzacji. Decyzja ta związana jest z nagłym wzrostem cen towarów trwałego użytku. Waloryzacja dotyczyć będzie trzech obszarów: kwot pieniędzy i wartości rzeczy zwolnionych od podatku, kwot wartości rzeczy i praw majątkowych niepodlegających opodatkowaniu oraz skali podatkowych.

Wysokość waloryzacji będzie uzależniona od skumulowanego indeksu wskaźników kwartalnych, publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wzrost cen w II kwartale 2022 roku wyniósł 3,1%, co oznacza, że kwoty wolne, kwoty niepodlegające opodatkowaniu oraz przedziały skali podatkowej zostaną podwyższone o 8,27%. Rozporządzenie dotyczy darowizn oraz spadków, których obowiązek podatkowy powstał 13 października 2022 roku.

Zgodnie z obecnymi przepisami, darowizna pieniędzy lub rzeczy przez osobę z I grupy podatkowej jest zwolniona z podatku.

Istnieją limity kwot darowizn, które są zwolnione z podatku, tj. 9 637 zł od jednego darczyńcy oraz 19 274 zł od wielu darczyńców łącznie w ciągu 5 lat, jeśli zostaną one przeznaczone na cele budowlane lub mieszkaniowe, takie jak budowa domu jednorodzinnego, zakup lokalu mieszkalnego, czy spłata kredytu z odsetkami zabezpieczonymi hipoteką.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że nowe przepisy podatkowe dotyczące darowizn i spadków zwiększą kwoty zwolnione z podatku zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 do: 10 434 zł od jednego darczyńcy lub 20 868 zł od wielu darczyńców jednocześnie.

Warto przypomnieć, kto jest zaliczany do każdej z grup podatkowych, które są uwzględnione w przepisach dotyczących podatku od spadku i darowizn.

Do I grupy podatkowej należą m.in. małżonkowie, dzieci, rodzice, dziadkowie, zięciowie, synowe, rodzeństwo, ojczymowie, macochy i teściowie. Do II grupy podatkowej zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, oraz małżonkowie innych zstępnych. Do III grupy podatkowej zaliczają się wszyscy inni nabywcy.

Zmiany w podatku od spadków i darowizn 2022 spowodują, że kwoty pieniędzy lub wartości rzeczy, które są zwolnione od podatku dla różnych grup podatkowych, będą wyższe. Na przykład, dla podatnika z I grupy podatkowej, kwota wolna od podatku wzrośnie z 9,637 zł do 10,434 zł. W przypadku II grupy podatkowej będzie to wzrost z 7,276 zł do 7,878 zł. III grupa podatkowa może liczyć na podwyżkę z 4,902 zł do sumy 5,308 zł.

Ile wynosi podatek od spadku i darowizn? Podatek od darowizny a roczna deklaracja PIT

Podatek od darowizny i spadku jest uregulowany przez przepisy rozporządzenia. Wysokość podatku zależy od grupy podatkowej, do której zalicza się nabywcę.

W przypadku I grupy podatkowej, podatek wynosi 3% od nadwyżki ponad 11 128 zł, 333 zł i 90gr oraz 5% od nadwyżki ponad 11 128 zł i nieprzekraczającej 22 256 zł oraz 890 zł 30 gr i 7% od nadwyżki powyżej 22 256 zł.

W przypadku II grupy podatkowej, podatek wynosi 7% od nadwyżki do 11 128 zł, 779 zł 

I 9% od nadwyżki ponad 11 128 zł i nieprzekraczającej 22 256 zł oraz 1780 zł 60 gr

I 12% od nadwyżki powyżej 22 256 zł.

W przypadku III grupy podatkowej, podatek wynosi 12% od nadwyżki ponad 11 128 zł, 1 335 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 11 128 zł i nieprzekraczającej 22 256 zł oraz 3 115 zł 90 gr

I 20% od nadwyżki powyżej 22 256 zł.

Podsumowanie: jaki jest podatek od darowizn 2022 – zmiany

Ministerstwo Finansów ogłosiło plan zwiększenia kwot wolnych od podatku oraz stawek podatku od spadków i darowizn. Zmiany dotyczą trzech grup podatkowych. Kwota wolna dla darowizn pochodzących od jednego darczyńcy zwiększy się z 9,637 zł do 10,434 zł, a dla darowizn od wielu darczyńców z 19,274 zł do 20,868 zł.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przepisów podatkowych oraz wysokości swoich zobowiązań wobec urzędu skarbowego, zaleca się pobranie programu Podatnik.info. Dzięki temu każdy użytkownik będzie miał możliwość zadawania pytań specjalistom bez ponoszenia żadnych kosztów. Program ten pomoże również wypełnić i wysłać roczne zeznanie podatkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *