studia na kierunku Turystyka i Rekreacja

Sprawdź, czy studia na kierunku Turystyka i Rekreacja są dla Ciebie

Pasjonują Cię podróże, lubisz ruch i aktywność fizyczną i z łatwością nawiązujesz i utrzymujesz kontakty?

Prawdopodobnie studia na kierunku Turystyka i Rekreacja pozwolą Ci rozwinąć dotychczasowe zainteresowania. Przeczytaj i zobacz, czy posiadasz pozostałe, pożądane cechy pracownika branży turystycznej. 

Innowacyjne możliwości dla ciekawych świata

Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja są adresowane do osób ceniących sobie możliwość wyboru. Świadczy o tym bogata oferta edukacyjna, proponowana, chociażby przez SGTiH Vistula, umożliwiająca studentom podjęcie kształcenia w zakresie turystyki czasu wolnego, hotelarstwa i gastronomii, turystyki biznesowej i rekreacji w turystyce, zależnie od indywidualnych preferencji i predyspozycji. 

Program studiów, proponowany w ramach konkretnych specjalności został zaprojektowany z uwzględnieniem bieżących potrzeb rynku pracy i jest realizowany we współpracy z partnerem biznesowym. 

Cechy osobowości a sukces. Kandydat na studia na kierunku Turystyka i Rekreacja 

Ze względu na specyfikę branży turystycznej, od kandydata na studia na kierunku Turystyka i Rekreacja oczekuje się konkretnych cech osobowości, umiejętności i kompetencji miękkich. Do najbardziej podstawowych należą:

– życzliwość, uprzejmość i wysoka kultura osobista, rozumiana również jako poszanowanie godności drugiego człowieka;

– zdyscyplinowanie i opanowanie, bez względu na okoliczności towarzyszące;

– naturalna otwartość na drugiego człowieka, umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów;

– otwartość i naturalna ciekawość otaczającego świata i drugiego człowieka;

– odporność na stres i umiejętność rozwiązywania problemów, również pod presją;

– naturalne zdolności przywódcze, pewność siebie;

– umiejętności organizacyjne.

Poza wymienionymi cechami osobowości, niezbędne są konkretne umiejętności, możliwe do zdobycia w trakcie studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja, w tym m.in.:

– znajomość języków obcych, geografii turystyki, socjologii i psychologii;

– znajomość technik pracy biurowej i przepisów prawnych, a także – umiejętność obsługi wymaganych programów komputerowych;

– znajomość reguł obyczajowych;

– umiejętność efektywnego wykorzystania czasu pracy, bez względu na jej charakter (stacjonarnie – w biurze, jak również – w terenie i w trakcie imprez turystycznych);

– zdolności analityczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *