Terapia uzależnień

Czy da się przekonać uzależnionego do terapii?

Problem z jakim większość z nas boryka się w XXI wieku to uzależnienia. Dawniej, był to tak naprawdę problem zamiatany pod przysłowiowy dywan, jednak obecnie mówi się o nim coraz głośniej. Alkoholicy czy narkomani nie są już stygmatyzowani i wyrzucani na społeczny margines, a coraz efektywniej jest im udzielana niezbędna pomoc. Jednocześnie to bliscy osób uzależnionych przeżywają najgłębszy kryzys. Z jednej strony zależy im na tym, by pomóc przy wyjściu z nałogu, zaś z drugiej strony podświadomie stają się oni współuzależnionymi. Niestety trzeba sobie jasno w tym momencie powiedzieć, że pomoc krewnych czy przyjaciół podczas walki z nałogiem- choć jest niezbędna- to jednak nie zawsze będzie wystarczająca. W większości przypadków potrzebna jest przede wszystkim terapia, prowadzona przez profesjonalistów. Jednak czy da się do niej przekonać uzależnionego?

Problem z jakim większość z nas boryka się w XXI wieku to uzależnienia. Dawniej, był to tak naprawdę problem zamiatany pod przysłowiowy dywan, jednak obecnie mówi się o nim coraz głośniej. Alkoholicy czy narkomani nie są już stygmatyzowani i wyrzucani na społeczny margines, a coraz efektywniej jest im udzielana niezbędna pomoc. Jednocześnie to bliscy osób uzależnionych przeżywają najgłębszy kryzys. Z jednej strony zależy im na tym, by pomóc przy wyjściu z nałogu, zaś z drugiej strony podświadomie stają się oni współuzależnionymi. Niestety trzeba sobie jasno w tym momencie powiedzieć, że pomoc krewnych czy przyjaciół podczas walki z nałogiem- choć jest niezbędna- to jednak nie zawsze będzie wystarczająca. W większości przypadków potrzebna jest przede wszystkim terapia, prowadzona przez profesjonalistów. Jednak czy da się do niej przekonać uzależnionego?

Rozmowa kluczem do sukcesu, czyli jak rozmawiać o leczeniu uzależnień?

Terapia uzależnień Starachowice czy w każdym innym mieście nie jest decyzją, której podjęcie jest wyjątkowo proste dla osób uzależnionych. Wynika to z faktu, że większość z nich skutecznie wzbrania się przed przyznaniem o istnieniu problemu. Co więcej, w niektórych przypadkach, dane osoby śmiało twierdzą, że są wstanie samodzielnie pokonać swój nałóg. Oczywiście, jest to błędne podejście, które dodatkowo może doprowadzić do pogorszenia się ich stanu. Wobec tego, pierwszym krokiem celem przekonania osoby uzależnionej do podjęcia leczenia jest rozmowa. Powinna ona przebiegać bez zbędnych emocji, a jej celem z kolei powinno być uświadomienie osobie uzależnionej tego, że problem mimo wszystko istnieje i przybiera na sile. Bacznie obserwujmy reakcje uzależnionego i próbujmy sukcesywnie powracać do tej samej rozmowy, aż do uzyskania pożądanego efektu.

Czy przymusowa terapia jest dobrym rozwiązaniem?

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień Morawica i nie tylko, przyjmuje także do siebie pacjentów skierowanych na przymusowe leczenie. Wiele osób jednak wzbrania się przed takim rozwiązaniem, gdyż uważane jest ono za zbyt ubezwłasnowolniające i rygorystyczne. Jednak warto zdać sobie sprawę z tego, że myśli i rozumowanie osoby w nałogu jest znacznie zaburzone. W praktyce więc nie jest ona wstanie- na pewnym etapie- trzeźwo ocenić problemu i znaleźć rozwiązanie sytuacji. Wobec tego skierowanie na przymusowe leczenie w wielu wypadkach okazuje wyższą koniecznością. Pamiętajmy, że w głównej mierze chodzi tu o dalsze życie i przyszłość uzależnionego, a w tym miejscu nie ma mowy o kompromisach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *