Psychologia – czy każdy ją studiować

Psychologia – czy każdy może ją studiować?

Absolwenci w klasach maturalnych często zastanawiają się, co będą robić dalej, czy iść na studia, a jeżeli tak, to na jaki kierunek. Obecnie na rynku znaleźć można mnóstwo kierunków, dlatego też wybór ucznia nie należy do najłatwiejszych. Czy kierunek psychologia jest dla każdego? Jakie można wybrać specjalizacje? Odpowiedzi na te pytania znajdują się poniżej.

Co to jest psychologia?

Psychologia to nauka, która pozwala człowiekowi poznać zachowanie innych osób oraz mechanizmy, które odpowiadają za różne zjawiska psychiczne.

Psychologia studia – dla kogo?

Nie każda osoba nadaje się na psychologa. Praca w tym zawodzie wymaga określonych predyspozycji. Osoby, które chciałyby udać się na studia psychologiczne, powinny być zainteresowane procesami, które zachodzą w relacjach międzyludzkich, a także problemami emocjonalnymi ludzi.

Student, powinien:

 • być odporny na stres,
 • wzbudzać zaufanie innych osób,
 • łatwo nawiązywać kontakty,
 • wyrozumiały,
 • odpowiedzialny.

Psychologia – specjalizacje

Wiadomo, że głównym kierunkiem studiów jest psychologia, studenci mogą jednak wybrać określoną specjalizację, w której chcieliby w przyszłości być specjalistami.

Poniżej kilka przykładowych specjalizacji, których może uczyć się osoba studiująca kierunek psychologia:

 • Psychologia interwencyjna

Na specjalności psychologia interwencyjna student zapozna się z problemami społecznymi, które są we współczesnym świecie. Osoba kończąca studnia w tej specjalności, będzie umieć pomagać osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej.

 • Psychologia kliniczna

Czym będzie zajmować się osoba, która ukończy specjalizację psychologia kliniczna? Specjalność ta nauczy studenta nawiązywania kontaktu, prowadzenia rozmowy z pacjentem. Student również rozwinie w sobie umiejętność obserwowania pacjenta.

 • Psychologia pozytywna

Absolwenci studiów o specjalizacji psychologia pozytywna będą mogli pomagać innym osobom, którzy są nieszczęśliwi. Powinni uświadamiać ludzi, że życie może być szczęśliwe, a także że można prowadzić mądre życie.

 • Psychologia zarządzania

Nauka psychologii zarządzania pozwala studentowi zapoznać się z metodami badania pracowników, rynku pracy, a także z narzędziami dotyczącymi Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Osoba kończąca kierunek psychologia ze specjalnością psychologia zarządzania, będzie umieć rozwiązywać problemy psychologiczne związane z bezrobociem.

Absolwent psychologii – co dalej?

Osoba, która po zdaniu matury, postanowiła udać się na studia psychologiczne, musi być świadoma, co po takich studiach może robić. Warto dodać, że kierunek psychologia jest dla osób, które są otwarte na drugiego człowieka, są empatyczne, a także potrafią wesprzeć i pomóc.

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, student kończący kierunek Psychologia, wraz z dyplomem ukończenia studiów, ma uprawnienia do wykonywania następujących prac:

 • Może pracować z dziećmi w placówce wsparcia dziennego bądź być w tej placówce kierownikiem,
 • Może być koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej,
 • Osoba, która uzyskała tytuł magistra psychologii, może być dyrektorem ośrodka adopcyjnego.
Absolwent psychologii – co dalej

Oczywiście poza wyżej wymienionymi zawodami, osoba kończąca studia psychologiczne, może pracować jako psycholog, czyli jako:

 • psycholog kliniczny,
 • psycholog szkolny,
 • psycholog policyjny,
 • psycholog więzienny,
 • specjalista HR.,
 • doradca zawodowy,
 • mediator,
 • psychoterapeuta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *