Problemy ze zdalnym nauczaniem

Problemy ze zdalnym nauczaniem

Epidemia koronawirusa doprowadziła do tego, że uczniowie przeszli na zdalną naukę. Oczywiście, zdalna nauka nie dotyczy wszystkich uczniów. Niestety decyzja o takiej formie kształcenia źle wpływa na niektóre osoby. Okazuje się, że z niektórymi osobami nauczyciele nie mają kontaktu.

Od kiedy problem ze zdalną nauką?

Zdalna nauka została wprowadzona do oświaty w marcu 2020 roku. Zarówno nauczyciele, uczniowie, jak i rodzice musieli oswoić się z nową sytuacją. Problem dotyczący braku kontaktu z uczniami pojawił się już od pierwszych zdalnych lekcji. Niestety nie minął. Zdalne nauczanie trwa już rok, a niektórzy uczniowie nadal nie pojawiają się na lekcjach.

Jakie są powody na brak łączności z uczniami?

Zarówno nauczyciele, jak i dyrekcja wielu szkół zastanawiają się, dlaczego uczniowie nie biorą udziału w lekcjach prowadzonych zdalnie. Próbują poznać powód ich nieobecności. Okazuje się, że powodów może być kilka:

  • brak dostępu do Internetu,
  • brak sprzętu do nauki,
  • brak wsparcia ze strony rodziców, opiekunów,
  • przemoc w rodzinie.

Niestety próby kontaktu z wieloma uczniami w celu wyjaśnienia powodu ich nieobecności, często kończą się niepowodzeniem. Grono uczniów poza niełączeniem się z systemem dostępnym w szkole, również nie odbiera telefonów.

Skutki braku kontaktu ucznia na zdalnych lekcjach

Niektórzy uczniowie nie wiedzą, że brak kontaktu ze szkołą, powoduje wszczęcie określonych działań. Zgodnie z przepisami prawnymi oświaty, czyli Prawem oświatowym, uczniowie, którzy nie spełniają obowiązku szkolnego lub nauki, podlegają egzekucji. Chodzi o nieusprawiedliwioną nieobecność ucznia w okresie jednego miesiąca – co najmniej 50% zajęć.

Jeżeli nauczyciel sprawdzi, że uczeń ma nieusprawiedliwioną nieobecność co najmniej 50%, zgłasza taką osobę do dyrektora szkoły. Zadaniem dyrektora jest przekazać rodzicom lub opiekunom ucznia upomnienia. Rodzice lub opiekunowie mogą usprawiedliwić dziecko. Jeżeli tego nie zrobią, dyrektor musi wystąpić z wnioskiem o wszczęcie wobec ucznia egzekucji.

Poza egzekucją uczeń może mieć również problem z klasyfikacją roczną. Niewstawianie się ucznia na zdalnych lekcjach może mieć skutek z nieklasyfikowaniem go z różnych przedmiotów. Wówczas klasyfikacja ucznia może się tylko odbyć poprzez zdawanie egzaminu klasyfikacyjnego.

Szkoła – pomoc dla ucznia

Pracownicy szkoły, czyli dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, są świadomi tego, że problemy ze zdalną nauki, należy rozwiązywać. Jeżeli uczeń jest w kontakcie z nauczycielem, to poinformuje go, jaki jest powód jego nieobecności. Wówczas nauczyciel robi wszystko, by mu pomóc.

Jeżeli jest problem z Internetem, czy ze sprzętem – taki sprzęt dostaje wypożyczony uczniowi ze szkoły. W przypadku problemu, w którym to uczeń nie potrafi obsługiwać systemu, który jest wymagany do zdalnej nauki i nie ma wsparcia w rodzinie – nauczyciel przekazuje czytelną instrukcję, jak z danego systemu korzystać.

Niestety często pracownicy oświatowi nie mają kontaktu z uczniami i ich rodzicami. Wówczas pierwsze co im przychodzi na myśl, to przemoc w rodzinie. Jak pomóc takim uczniom? Jednym sposobem na pomoc jest zwrócenie się dyrektora szkoły na policję lub do kuratora, z prośbą o kontrolę w domu ucznia. Sposób ten pozwala sprawdzić sytuację rodzinną w domu, a także dowiedzieć się, jaki jest powód nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *