Praca z dzieckiem z ADHD

Praca z dzieckiem z ADHD

Relacja dziecko – rodzic, a także uczeń – nauczyciel jest obecnie bardzo ważna. Coraz więcej rodzących się dzieci ma podejrzenie ADHD. Czym jest ADHD oraz jak sobie radzić z osobami, których zachowanie wskazuje na ADHD?

Co to jest ADHD?

Zdarzają się osoby, które mówią, że przykładowo dane dziecko ma ADHD, jednakże czy osoba ta, wie co oznacza ten skrót?

ADHD z języka angielskiego to Attention Deficit Hyperactivity Disorder, tłuumacząc skrót można powiedzieć, że ADHD to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.

U osób, które mają ADHD, można zauważyć problemy w funkcjonowaniu w życiu codziennym, przykładowo osoby takie mają problemy z nauką, bądź też mają trudności w relacjach z rodziną.

Jakie są objawy ADHD?

Skąd wiadomo, że dane dziecko ma ADHD? Otóż można sprawdzić to poprzez obserwację dziecka. Warto sprawdzić, czy u danego dziecka występuje któryś z poniższych objawów:

 • Nadmierna impulsywność,
 • Nadmierna ruchliwość,
 • Problemy z koncentracją uwagi.

Jeżeli chodzi o impulsywność, to dziecko z ADHD zwykle bez zrozumienia polecenia nauczyciela czy też rodzica, przejdzie do wykonywania zadania. Osoby z nadpobudliwością ruchową mają problem z grami zespołowymi. Szybko się denerwują oraz są bardziej agresywne.

Kolejnym objawem jest nadmierna ruchliwość, już z samej nazwy wiadomo, że chodzi o osobę, które musi być w ciągłym ruchu. Dziecko z ADHD nie należy do cierpliwych, zamiast cicho czekać na swoją kolej, to w miejscu skacze lub biega. Poza ruchem, dziecko z ADHD jest bardzo rozmowne.

Problem z koncentracją uwagi ma wiele osób, ale u osób z ADHD jest on bardziej zauważalny. Dziecko, które ma zaburzenia uwagi, szybko może zostać rozproszone. Ciężko takiej osobie skupić się na zajęciach lekcyjnych, często popełnia błędy, które wynikają z niedopatrzenia, z niezrozumienia polecenia itp.

Jak pracować z uczniem, który ma ADHD?

Praca z osobami, które mają ADHD, nie jest łatwa. Wymaga więcej uwagi oraz prowadzenia zajęć lekcyjnych trochę inaczej. Uczeń, który ma zespół nadpobudliwości ruchowej, przed rozpoczęciem lekcji, wymaga od nauczyciela, aby:

 • Poznał oraz zrozumiał osoby, które mają ADHD,
 • Pomógł uczniom z ADHD zakolegować się z rówieśnikami,
 • Pomógł zaadaptować się w szkole,
 • Współpracował zarówno z uczniem, jak i jego rodzicami.
Jak pracować z uczniem, który ma ADHD

Jak więc powinien pracować nauczyciel, aby uczeń z ADHD czuł się w szkole bezpiecznie oraz, żeby wynosił ze szkoły wiedzę?

Nauczyciel, przygotowując się do zajęć ze swoimi uczniami, wśród których są osoby z ADHD, powinien zorganizować lekcje, które będą ograniczone bodźcowo. Dodatkowo każde poprawnie zrobione zadanie powinno być nagrodzone, przykładowo poprzez pochwałę ucznia. Materiał, którego uczy nauczyciel, powinien być przez nauczyciela powtarzany oraz tak długo tłumaczony, aż każdy uczeń go zrozumie. Istotną kwestią jest również nawiązanie pozytywnego kontaktu z uczniami, powinni wiedzieć, że zawsze mogą liczyć na pomoc nauczyciela.

Wskazówki dla osób mających styczność z uczniem z ADHD

Pomóc nauczycielowi podczas zajęć z uczniem z ADHD mogą poniższe wskazówki.

 • Uczeń z ADHD powinien siedzieć blisko nauczyciela, z dala od okna oraz z osobą, która jest aktywna,
 • Nauczyciel powinien często powtarzać materiał oraz pytać ucznia z ADHD, czy rozumie dane zagadnienie,
 • Polecenia, instrukcje dotyczące zadań powinny być zrozumiałe oraz krótkie,
 • Każde zadanie domowe powinno być zapisane w zeszycie,
 • W przypadku, gdyby doszło do awantury w klasie, nauczyciel powinien na ten temat porozmawiać z uczniami,
 • Dziecko z ADHD powinno być aktywne w życiu klasy, to znaczy powinno mieć swoje obowiązki,
 • Nauczyciel powinien tak zorganizować zajęcia, aby były również zajęcia w grupie, dzięki nim pomoże osobie mającej ADHD na szybszą adaptację w grupie rówieśników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *