Matura 2021 – termin oraz zmiany

Matura 2021 – termin oraz zmiany

Każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej wie, że matura to egzamin państwowy, który sprawdza wiedzę zdobytą podczas kształcenia w szkole średniej. Materiał, którym objęty jest egzamin dojrzałości, jest zgodny z podstawą nauczania.

Za przeprowadzenie polskiego egzaminu odpowiedzialna jest Centralna Komisja Egzaminacyjna, tak zwana CKE. Natomiast przygotowaniem oraz przeprowadzeniem matury zajmują się Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, które podlegają pod CKE.

Matura – czy jest obowiązkowa?

Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy. Jednakże uczeń, który zamierza się dalej uczyć, powinien go zdać. Składając podanie na wyższą uczelnię, należy przedstawić im między innymi świadectwo z matury.

Funkcje matury

Okazuje się, że matura pełni następujące funkcje:

  • Wyznacza poziom spełniania przez uczniów wymagań egzaminacyjnych,
  • Poświadcza posiadanie przez ucznia wiedzy oraz umiejętności,
  • Zastępuje egzamin wstępny, który uczeń powinien zdać udając się do szkoły wyższej.

Matura 2021 zmiany

Niestety panowanie koronawirusa, zmusza ministerstwa do dokonywania zmian. W przypadku matury zmiany również zostały dokonane.

Uczeń, który w 2021 roku jest w klasie maturalnej i decyduje się na podejście do egzaminu dojrzałości, musi obowiązkowo pisać egzamin z:

  • Języka polskiego – poziom podstawowy,
  • Języka obcego – poziom podstawowy,
  • Matematyki – poziom podstawowy,
  • Języka mniejszości – poziom podstawowy (Uwaga – dotyczy tylko absolwentów szkół z językiem nauczania mniejszości narodowej).

Jeżeli chodzi o maturę ustną, to w roku 2021 nie jest obowiązkowa. Podchodzą do tej części egzaminu jedynie osoby, które muszą mieć zaświadczenie, że taki egzamin zdały. Przykładowo uczeń udaje się na uczelnię zagraniczną, gdzie wymagają zdania ustnej matury. Gdyby okazało się, że maturzysta chce przystąpić do ustnej matury, musi przedłożyć informację, która jest potwierdzeniem, że taka matura jest wymagana.

Matura 2021 – warunki

Mówiąc o zdaniu matury, tak jak dotychczas należy uzyskać co najmniej 30% punktów.

Świadectwo maturalne otrzyma osoba, która uzyskała 30% punktów oraz przystąpiła do obowiązkowych pisemnych matur z języka polskiego, obcego oraz matematyki.

Matura 2021 – kiedy?

W 2021 roku zostały zaplanowane dwa terminy, w którym będzie przeprowadzony egzamin maturalny. Są to:

  • 4-20 maja 2021 r. – nazywany głównym terminem,
  • 1-16 czerwca 2021 r. – inaczej termin  dodatkowy.

Termin dodatkowy jest przeznaczony dla osób, które z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie będą mogły podejść do matury w terminie pierwotnym. Oczywiście nieobecność musi być udokumentowana. Chcąc przystąpić do matury w czerwcu, należy uzyskać zgodę dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Zdarzają się sytuacje, w których absolwent nie zdał matury w pierwszym terminie, wówczas może on ponownie podejść do egzaminu. Niestety do egzaminu poprawkowego może przystąpić absolwent, który nie zdał matury tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego.

Termin poprawkowy w 2021 roku wyznaczony jest na 24 sierpnia 2021 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *