Zajęcia hybrydowe – na czym polegają

Zajęcia hybrydowe – na czym polegają?

Obecnie rodzice i uczniowie bardzo dobrze znają pojęcia zajęć prowadzonych stacjonarnie oraz zdalnie. Coraz częściej mówi się o nauce hybrydowej. Poniżej znajduje się wytłumaczenie tego terminu.

Na czym polegają zajęcia hybrydowe?

Nauka hybrydowa (z języka angielskiego to hybrid learning, blended learning lub B-learning) według definicji polega na tym, że część lekcji prowadzona jest przez nauczyciela, a część zajęć jest wykonywana przez ucznia samodzielnie.

Zatem nauka w formie hybrydowej to nic innego jak połączenie zajęć stacjonarnych z lekcjami odbywającymi się zdalnie.

Planowanie wprowadzenia nauki w formie zajęć hybrydowych jest spowodowana panowaniem w kraju koronawirusa.

Sposoby prowadzenia zajęć hybrydowych

Jednym ze sposobów prowadzenia zajęć hybrydowych jest taki, że klasa dzielona jest na pół, jednego dnia połowa klasy ma zajęcia stacjonarnie, a pozostali uczniowie uczą się zdalnie, natomiast kolejnego dnia jest na odwrót.

Innym pomysłem na prowadzenie lekcji hybrydowych, jest podział klas, przykładowo w szkole jest 10 klas, pięć z nich uczęszczałoby na zajęciach  w szkole, natomiast pięć miałoby w tym samym tygodniu zajęcia zdalne, i forma prowadzenia zajęć w klasie zmieniana byłaby tygodniowo.

Zasady nauczania hybrydowego

Każda forma nauki, czy to stacjonarna, zdalna, hybrydowa musi opierać się na określonych zasadach. W przypadku nauki hybrydowej:

 • Nauczyciel powinien być w kontakcie z uczniami oraz rodzicami, a także powinien sprawdzać obecność uczniów na prowadzonych przez niego zajęciach. Każda nieobecność ucznia powinna być wyjaśniona.
 • Wychowawca powinien ustalić poziom zaangażowania oraz aktywność uczniów, a także pomagać rozwiązywać problemy, jeżeli takowe się pojawią.
 • Program wychowawczo-profilaktyczny powinien być realizowany oraz dostosowany do nauki hybrydowej.
 • Uczniowie powinni mieć umożliwiony kontakt on-line z rówieśnikami. Przykładowo, po zakończeniu lekcji, mogliby rozmawiać ze sobą on-line, oczywiście bez uczestnictwa w tych rozmowach nauczyciela.
 • Rodzice powinni mieć możliwość konsultowania się z nauczycielami on-line.
 • W przypadku kształcenia specjalnego, nauczyciel powinien określić sposób odpowiedzi na zadawane przez uczniów oraz rodziców pytania.
 • Uczniowie oraz rodzice powinni mieć możliwość kontaktowania się on-line z nauczycielami, psychologiem oraz pedagogiem.
 • Nauczyciel ma obowiązek każdy nowy materiał dokładnie omówić. Powinien tak wytłumaczyć nowe treści, aby uczeń go dobrze zrozumiał.
Zasady nauczania hybrydowego

Jak wygląda ocenianie w trakcie zajęć hybrydowych?

Wiadomo, że praca z uczniami w trybie hybrydowym jest trudniejsza niż w trybie stacjonarnym. Również ocenianie uczniów, którzy mają zajęcia hybrydowe, nie należy do łatwych. Wiadomo, że nauczyciel ma obowiązek sprawdzać postęp ucznia w nauce hybrydowej. Jak to jednak robić?

Przed rozpoczęciem zajęć hybrydowych, nauczyciel powinien opracować sposób weryfikowania wiedzy oraz umiejętności uczniów. Sposób ten powinien być przekazany uczniom. Należy pamiętać również o możliwości poprawiania ocen.

Ocenianie uczniów może być wykonywane za pomocą sprawdzianów, kartkówek, poleceń, prac umieszczonych na platformie edukacyjnej itp.

Ocenianie uczniów może być wyrażane stopniem lub przykładowo „+”.

Gdzie nauka hybrydowa?

Ministerstwo Zdrowia zdecydowało, że nauczanie hybrydowe będzie w województwach, w których jest najwięcej zakażeń koronawirusem.

Wobec powyższego, nauczanie hybrydowe jest:

 • Przedłużone do 20 marca 2021 roku w województwie warmińsko-mazurskim – dotyczy klas 1-3 szkoły podstawowej,
 • Planowane od 13 do 20 marca 2021 roku w województwie pomorskim – dotyczy klas 1-3 szkoły podstawowej.

One thought on “Zajęcia hybrydowe – na czym polegają?

 1. Ja studiuję administrację na WSKZ i tam wszystkie zajęcia są w formie online, dlatego nie tracę czasu na dojazdy, ani nie muszę ustalać całego planu dnia pod wykład o konkretnej godzinie, tylko uczę się kiedy mam czas i realizuje program we własnym zakresie. Kończę powoli rok i jestem bardzo zadowolona z takiej formy studiowania. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *