Kursy kompetencji zawodowych dla menedżerów branży TSL

Transport drogowy jest jedną z najmocniej uregulowanych prawnie branż spośród ogólnodostępnych branż gospodarki rynkowej. Na wykonywanie większości czynności związanych z prowadzeniem działalności transportowej trzeba mieć odpowiednie uprawnienia, certyfikaty i licencje. Dotyczy to niemal każdego pracownika przedsiębiorstwa transportowego – zaczynając od osób, które odpowiadają za fizyczną realizację usług po przez kadrę zarządzającą z prezesem/właścicielem firmy na czele.

W przypadku osób na stanowiskach planistyczno-zarządczych zatrudnionych w firmie transportowej oprócz posiadania niezbędnego doświadczenia wymaga się posiadania konkretnych udokumentowanych kompetencji . W zależności od przypisanych zadań i zakresu odpowiedzialności menedżer powinien posiadać Certyfikat Kompetencji Zawodowych lub Świadectwo doradcy DGSA. Te dwa dokumenty pozwolą zdecydowanie rozwinąć skrzydła zarówno samemu pracownikowi jak i firmie, w której świadczy on swoje usługi. Oba dokumenty posiadają wspólny mianownik, którym jest konieczność zaliczenia egzaminu państwowego w celu uzyskania danego dokumentu.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym

Zgodnie z obowiązującymi przepisami firmy transportowe prowadzące działalność przewozową na obszarze międzynarodowym powinny zatrudniać specjalistę posiadającego Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Dokument ten uprawnia do realizowania zadań związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa transportowego oraz wszystkich aspektów związanych z zatrudnianiem kierowców i planowaniem ich pracy. Uzyskać go można poprzez zaliczenie egzaminu państwowego organizowanego przez Instytut Transportu Samochodowego. Sam egzamin nie należy do najłatwiejszych, ponieważ obszar zagadnień jest bardzo szeroki a baza pytań nie stanowi informacji publicznej. Dlatego też, samodzielna nauka jest wymagająca i czasochłonna. Na szczęście ci, którzy chcą zaoszczędzić trochę czasu, mają taką możliwość. Na rynku dostępnych jest wiele szkoleń przygotowujących do egzaminu, jak na przykład ten kurs kompetencji zawodowych . Dostępnych jest wiele kursów w różnych formach. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Świadectwo doradcy DGSA – nadzór i kontrola nad obiegiem materiałów niebezpiecznych

Świadectwo doradcy DGSA przyda się w sytuacji, kiedy firma transportowa, spedycyjna lub logistyczna odpowiada za przewóz lub manipuluje ładunkami niebezpiecznymi tzw. ADR. Firmy manipulujące materiałami niebezpiecznymi z uwagi na ich charakter zostały objęte dodatkowymi wymaganiami. Pracownicy takich firm powinni posiadać odpowiednie uprawnienia ADR oraz przeszkolenie stanowiskowe. Wnikliwej kontroli podlega również dokumentacja procesów związanych z manipulacją ładunkami ADR. Nad tym wszystkim czuwa zatrudniony w firmie Doradca DGSA. Żeby uzyskać świadectwo należy ukończyć obowiązkowy kurs doradcy DGSA, a następnie zaliczyć egzamin organizowany przez Transportowy Dozór Techniczny.

Stawianie na własny rozwój jest najlepszą inwestycją a w przypadku branży takiej jak TSL może okazać się bardzo rentowne. Nie wiele zostało branż, w których odpowiedni „papierek” posiada jeszcze tak dużą wartość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *