Jak tytuł magistra Zarządzania i Inżynierii Produkcji pomoże Ci w karierze zawodowej?

Oferta uczelni wyższych jest na bieżąco aktualizowana i dostosowywana do zmieniającego się wciąż rynku pracy. Popularnością cieszą się studia, które zagwarantują wszechstronną wiedzę z różnych dziedzin oraz szerokie możliwości i perspektywy zatrudnienia. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji zaliczane są do kierunków interdyscyplinarnych, które otwierają przed absolwentem ścieżkę kariery.

O kierunku

Kierunek Zarządzanie i Inżyniera Produkcji, choć nie istnieje długo, zyskał już wielu zwolenników. Zalicza się go do grupy kierunków menedżerskich, które łączą w sobie elementy z różnych dyscyplin. Słuchacz w toku kształcenia zdobywa wiedzę z zakresu prawa, ekonomii i organizacji produkcji, a także nabywa kompetencje o charakterze technicznym, co pozwala na uzyskanie tytułu inżyniera. Po uzyskaniu tytułu inżyniera możliwa jest kontynuacja nauki na studiach II stopnia, które kończą się magisterium

Wiedza i kompetencje absolwenta kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Jak już wcześniej wspomniano, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest kierunkiem interdyscyplinarnym. Zdobyta przez studenta wiedza przekłada się również na praktyczne umiejętności. Absolwent tego kierunku powinien posiadać:

  • umiejętności menedżerskie,
  • kompetencje do rozwiązywania zagadnień w aspekcie inżynierii produkcji,
  • wiedzę z zakresu projektowania, a zarazem nadzorowania procesów produkcyjnych i eksploatacyjnych,
  • umiejętność nadzoru nad obiektami i systemami zarządzania,
  • wiedzę niezbędną do szkolenia personelu i zarządzania przedsiębiorstwem,
  • wiedzę z zakresu prawa.

Absolwenci tego kierunku mogą wykazać się również znajomością języka obcego.

Jaka przyszłość czeka absolwenta Zarządzania i Inżynierii Produkcji?

Ukończenie interdyscyplinarnego kierunku studiów przekłada się na szerokie możliwości zatrudnienia. Wiele przedsiębiorstw poszukuje specjalistów, których zadaniem będzie dbanie o jakość wytwarzanych produktów. Zapotrzebowanie na inżynierów zarządzania produkcją, którzy zapewnią firmie optymalizację procesu produkcyjnego, jest spore. Fachowcy z zakresu planowania i kierowania produkcją są także poszukiwani na rynku pracy, ponieważ odpowiadają za ten proces od początku do końca. Absolwenci tego kierunku mogą pracować również w instytucjach administracyjnych jako doradcy lub kontrolerzy oraz w ośrodkach naukowo-badawczych, kontynuując działalność naukową. Specjaliści z zakresu Zarządzania i Inżynierii Produkcji znajdą zatrudnienie także za granicą.

Studia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Warszawska uczelnia oferuje praktyczny profil kształcenia na studiach I stopnia na tym kierunku https://wseiz.pl/uczelnia/wydzial-inzynierii-i-zarzadzania/zarzadzanie-i-inzynieria-produkcji-i-stopnia/, a więc absolwent, oprócz wiedzy teoretycznej, będzie mógł wykorzystać zdobyte umiejętności w praktyce. Osoba, która ukończyła WSEiZ, potrafi połączyć w swojej pracy elementy wiedzy ekonomicznej z technologią i ochroną środowiska. Będzie idealnym kandydatem do pracy w zakładach produkcyjnych i w branży usługowej. Studia na tej uczelni umożliwiają uzyskanie amerykańskiego dyplomu Bachelor of Science in Business Management, wydawanego przez Herzing University (USA), po odbyciu tylko jednego roku studiów w tym Uniwersytecie. Po zakończeniu studiów w USA możliwe jest podjęcie pracy w ramach tzw. Optional Practical Training. Uczelnia oferuje dodatkowo kontynuację nauki na studiach II stopnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *