Indywidualne nauczanie – dla kogo i gdzie

Indywidualne nauczanie – co warto o nim wiedzieć?

Osoby, które mają problem ze zdrowiem, mogą zostać objęte indywidualnym nauczaniem. Wówczas są to dwuosobowe lekcje: uczeń – nauczyciel. Patrząc na ucznia, który uczy się bez rówieśników, można stwierdzić, że nie jest to dobre rozwiązanie, ale niestety jest jedynym z możliwych opcji na naukę.

Indywidualne nauczanie – dla kogo i gdzie?

Kształcenie w formie indywidualnego nauczania jest skierowane dla dzieci, których niestety stan zdrowia nie pozwala na uczenie się ze swoimi rówieśnikami. Indywidualne nauczanie odbywa się w domu, chyba że stan zdrowia pozwala na przybycie do szkoły, wówczas na wybrane zajęcia może chodzić do szkoły i odbywać je ze swoimi rówieśnikami. Niestety większość osób objętych indywidualnym nauczaniem nie dają rady samodzielnie lub mają utrudniony dostęp dotarcia do szkoły.

Wniosek o indywidualne nauczanie – kto składa i co zawiera?

Wniosek o indywidualne nauczanie mogą złożyć pełnoletni uczniowie, a także rodzice lub prawni opiekunowie ucznia, który wymaga indywidualnego nauczania.

Wypełniony wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, w której będzie się uczyć dziecko.

Wniosek dotyczący indywidualnego nauczania powinien zawierać orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania. Orzeczenie to można uzyskać w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Udając się do poradni, należy mieć ze sobą zaświadczenie lekarskie, na którym jest informacja dotycząca stanu chorobowego ucznia.

Wymiar godzin podczas indywidualnego nauczania

Uczeń mający kształcenie w formie indywidualnego nauczania ma limit godzin nauki. I tak oto, tygodniowo może uczyć się będąc:

  • w klasie I-III szkoły podstawowej – 6-8 godzin,
  • w klasie IV-VI szkoły podstawowej – 8-10 godzin,
  • w klasie VII-VIII szkoły podstawowej – 10-12 godzin,
  • w szkole ponadpodstawowej – 12-16 godzin.
Wymiar godzin podczas indywidualnego nauczania

Dodatkowo uczeń taki uczestniczy w zajęciach rewalidacyjnych, z zakresu doradztwa zawodowego, a także w zajęciach psychologiczno-pedagogicznych.

Indywidualne nauczanie – warto wiedzieć

Osoby zainteresowane indywidualnym nauczaniem powinny wiedzieć, że kształcenie to można zawiesić lub zakończyć. Zgoda na indywidualne nauczanie jest wydawana na czas określony.

Podczas nauki indywidualnej zdarza się, że stan zdrowia ucznia ulega poprawie. Wówczas można złożyć wniosek do dyrektora szkoły o zawieszenie indywidualnego nauczania. Wniosek taki musi zawierać zaświadczenie lekarskie. Pozytywna decyzja o czasowym zawieszeniu pozwala uczniowi przyjść do szkoły i uczyć się wraz z rówieśnikami.

Poza zawieszeniem na określony czas można także zakończyć indywidualne nauczanie. Dokonać tego można również poprzez wniosek zawierający zaświadczenie lekarskie. Dyrektor szkoły zatwierdza wniosek oraz informuje poradnię i organ prowadzący szkołę o tym, że uczeń wraca do szkoły.

Indywidualne nauczanie – rok szkolny 2020/2021

Znowelizowane rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej pozwalają na prowadzenie indywidualnego nauczania bez bezpośredniego kontaktu nauczyciela z uczniem. Oczywiście, jeżeli rodzic, opiekun prawny lub uczeń pełnoletni pragną, aby zajęcia indywidualne odbywały się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem, wówczas muszą wystąpić o taką możliwość do dyrektora jednostki oświatowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *