Awans zawodowy nauczyciela – krok po kroku

Awans zawodowy nauczyciela – krok po kroku

Wybierając ścieżkę zawodową, jako nauczyciel, można liczyć na awans. Został on wprowadzony w 2000 roku. Awans zawodowy nauczyciela określony jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, a także w Karcie Nauczyciela. Jakie warunki musi spełnić nauczyciel, aby otrzymać awans? Odpowiedź na to pytanie, znajdziecie poniżej.

Awans nauczyciela – jakie stopnie nauczycielskie?

Nauczyciel tak jak każdy inny pracownik może liczyć na awans. Różnica pomiędzy awansem pracownika a nauczyciela jest taka, że awans nauczyciela jest podzielony na cztery stopnie i można je zdobyć po spełnieniu określonych warunków.

Stopnie nauczycielskie:

  1. Nauczyciel stażysta,
  2. Nauczyciel kontraktowy,
  3. Nauczyciel mianowany,
  4. Nauczyciel dyplomowany.

Zasady przyznawania awansu zawodowego nauczyciela

Nauczyciel chcąc awansować, musi spełniać określone warunki. Niestety nie wystarczy, że podejdzie do dyrektora szkoły i poprosi o awans. Poniżej przedstawiamy zasady, którymi muszą się kierować zarówno nauczyciele starający się o awans, jak i osoby, które tego awansu udzielają.

Zasady przyznawania awansu zawodowego nauczyciela

Jeżeli chodzi o pierwszy stopień awansu, jakim jest nauczyciel stażysta, to otrzymuje go osoba, która zostaje przyjęta do szkoły, jako nauczyciel. Ten stopień awansu przyznawany jest od razu po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej i pozytywnym przyjęciu do pracy do szkoły.

Kolejnym stopniem nauczycielskim jest nauczyciel kontraktowy. Zgodnie z zasadą nauczycielem kontraktowym może zostać osoba, która posiada minimum 9-miesięczny staż pracy w szkole, odbyła rozmowę kwalifikacyjną oraz uzyskała akceptację komisji.

Trzecim stopniem nauczycielskim jest nauczyciel mianowany. Nauczyciel, aby stać się nauczycielem mianowanym, musi pracować w szkole minimum dwa lata od uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Zatem łącznie musi posiadać minimum 2 lata i 9 miesięcy stażu. W uzyskaniu tego stopnia nie wystarczy odbyć rozmowy kwalifikacyjnej, na tym etapie należy zdać również egzamin.

Ostatnim czwartym stopniem jest nauczyciel dyplomowany. Aby otrzymać ten awans zawodowy, nauczyciel musi przepracować minimum rok od uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, dodatkowo musi mieć 2 lata i  miesięcy stażu, a także odbyć rozmowę z komisją kwalifikacyjną, która to powinna zaakceptować zdobycie czwartego stopnia awansu nauczycielskiego.

Nauczyciel akademicki – wyjątek awansu

W przypadku nauczycieli akademickich przyznanie awansu nauczycielskiego wygląda trochę inaczej. Jeżeli nauczyciel akademicki planuje rozpocząć pracę w szkole i ma już co najmniej trzyletni okres pracy w szkole wyższej, to taki nauczyciel w dniu rozpoczęcia pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela kontraktowego. Również taki stopień może uzyskać nauczyciel akademicki, który ma pięcioletni okres pracy, a także zadowalający dorobek zawodowy.

Natomiast stopień nauczyciela mianowanego może otrzymać nauczyciel akademicki, który w dniu rozpoczęcia pracy w szkole ma za sobą co najmniej pięcioletni okres pracy w szkole wyższej, a także posiada stopień naukowy.

Kto przyznaje stopnie nauczycielskie?

Awanse nauczycielskie przyznawane są w zależności od stopnia nauczycielskiego przez dyrektora szkoły, organ prowadzący szkołę, a także organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Dyrektor szkoły nadaje nauczycielowi stopień nauczyciela kontraktowego.

Organ prowadzący szkołę nadaje nauczycielowi stopień nauczyciela mianowanego.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nadaje nauczycielowi stopień nauczyciela dyplomowanego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *