MBA w ochronie zdrowia

Studia MBA w Ochronie Zdrowia – wszystko, co musisz wiedzieć

W najbliższych latach planowana jest reforma w Ochronie Zdrowia – aby była ona skuteczna potrzeba sprawnych menedżerów, którzy zoptymalizują działanie zakładów opieki zdrowotnej, tak aby zwiększyć jakość i dostępność usług medycznych. Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności funkcjonowania szpitali z 29 grudnia 2021 r. zakłada, że kierownikiem placówki medycznej może zostać osoba, której kompetencje zostaną zweryfikowane państwowym egzaminem lub zostaną potwierdzone uzyskanym dyplomem studiów MBA w Ochronie Zdrowia. Po 30 czerwca 2024 r. będzie to konieczny warunek umożliwiający wpisanie kandydatów na listę menedżerów, prowadzoną przez Agencję Rozwoju Szpitali.

Dla kogo przygotowano studia MBA w Ochronie Zdrowia?

Do programu MBA w Ochronie Zdrowia mogą dołączyć doświadczeni menedżerowie z wyższym wykształceniem zarządzający zakładami opieki zdrowotnej, pracownicy NFZ i innych instytucji, które korzystają ze środków przeznaczonych na opiekę zdrowotną. Studia MBA w Ochronie Zdrowia są dedykowane liderom placówek Ochrony Zdrowia, którzy chcą poprawić jakość ich funkcjonowania. Mogą to być zarówno dyrektorzy oraz ordynatorzy szpitali, jak i lekarze, przełożone pielęgniarek, a także przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego. MBA w Ochronie Zdrowia to również propozycja umożliwiająca podniesienie kompetencji przedstawicieli władz i pracowników administracji państwowej oraz samorządowej, którzy odpowiadają za kształtowanie oraz wdrażanie polityki zdrowotnej. Reforma Ochrony Zdrowia powinna przebiegać na każdym poziomie zarządzania, ponieważ świadomi i kompetentni liderzy mają ogromny wpływ na funkcjonowanie powierzonych im placówek medycznych.

MBA w ochronie zdrowia
MBA w ochronie zdrowia

Studia MBA w Ochronie Zdrowia – odpowiedź na potrzeby i wyzwania liderów placówek medycznych

Menedżerowie zatrudnieni w sektorze Ochrony Zdrowia odpowiedzialni są nie tylko za rozwój i dobre funkcjonowanie placówki medycznej, ale także za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz pacjentów. Muszą pozyskiwać fundusze z różnych źródeł na zakup m.in. nowoczesnego wyposażenia szpitala, leków, odczynników laboratoryjnych, środków ochrony. Wymaga się od nich efektywnego zarządzania zasobami rzeczowymi i kapitałem ludzkim. Menedżer szpitala musi wykazywać się umiejętnościami organizacyjnymi i komunikacyjnymi. Do jego zadań należy m.in. motywowanie pracowników, rozwiązywanie konfliktów, prowadzenie negocjacji biznesowych oraz szybkie reagowanie na sytuacje kryzysowe.

Studia MBA w Ochronie Zdrowia zostały przygotowane po to, by umożliwić menedżerom zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności wdrożenia jej dla poprawy funkcjonowania placówki medycznej. Dzięki nim kadra zarządzająca zyska:

  • gruntowną i praktyczną wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i prawa,
  • rozwój kompetencji miękkich,
  • umiejętność zarządzania ryzykiem, procesami biznesowymi, jakością, projektami, zmianą i kapitałem ludzkim,
  • zdolność planowania strategicznego,
  • wiedzę dotyczącą nowych technologii w medycynie (e-Zdrowie, zastosowania AI w placówkach medycznych).

MBA w Ochronie Zdrowia to studia, które mogą trwać od 1,5 roku do 3 lat – czas edukacji zależy od konkretnego programu przygotowanego przez daną szkołę biznesową. Niektóre placówki edukacyjne oferują możliwość kształcenia modułowego lub wyboru przedmiotów nauczania według indywidualnych preferencji słuchaczy.

MBA w Ochronie Zdrowia w KSB UEK – co je wyróżnia

Studia MBA w Ochronie Zdrowia oferowane przez KSB UEK dają możliwość podjęcia edukacji w dwóch wariantach: tzw. szybka ścieżka (trwająca 3 semestry) lub pełna wersja (4 semestry). Uczestnicy programu po ukończeniu pierwszego roku kształcenia, podejmują decyzję, którą ścieżkę edukacji wybierają. Każdy wariant studiów MBA w Ochronie Zdrowia umożliwia uzyskanie dyplomu uprawniającego do sprawowania funkcji menedżerskich w sektorze Ochrony Zdrowia.

Umiejętne zarządzanie kapitałem ludzkim jest kluczowym aspektem dla efektywnego działania placówek medycznych. Studia MBA w Ochronie Zdrowia w KSB UEK rozwijają umiejętności liderskie kadry zarządzającej. Dzięki doświadczonym trenerom menedżerowie kształtują swoje zdolności komunikacyjne, pracują nad efektywnymi wystąpieniami publicznymi oraz wzmocnieniem własnego wizerunku. Program studiów umożliwia także zdobycie najnowszej wiedzy z zakresu zarządzania, ekonomii, prawa, finansów oraz promocji zdrowia. Za edukację na kierunku MBA w Ochronie Zdrowia odpowiadają uznani naukowcy oraz doświadczeni praktycy, którzy dobrze znają sytuację liderów placówek Ochrony Zdrowia.

Krakowska Szkoła Biznesu UEK pomaga swoim absolwentom podtrzymywać nawiązane w toku edukacji relacje biznesowe. Uczestnicy programów MBA w Ochronie Zdrowia mogą zrzeszać się w Klubie KSB Alumni MBA. Są także zapraszani do udziału w organizowanym każdego roku Kongresie MBA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *