PIT 37, PIT 36 oraz PIT 11

Deklaracja PIT 37 jest głównie przeznaczona dla osób, których przychody pochodzą z umów o cywilnoprawnych, pobierających emeryturę lub rentę czy zatrudnionych w oparciu umów o pracę.  Ponadto PIT 37 powinny rozliczyć również osoby, które otrzymują dochody z członkostwa w  rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach związanych z  produkcją rolną. Jest to więc zasadniczo bardzo duża grupa podatników i osób, które będą pracować w ramach tego formularza podatkowego. Czym rożni się więc PIT 37 od PIT 36 oraz czym jest PIT 11?

Deklaracje PIT-11 a PIT-37

PIT 11 jest rodzajem dokumentu źródłowego, który umożliwia przygotowanie i złożenie indywidualnej deklaracji podatkowej. Zanim rozliczymy jako podatnik własny  PIT 37 warto zatroszczyć się wcześniej o otrzymanie od pracodawcy lub zleceniodawcy właśnie formularza PIT 11. Chcąc wypełnić PIT 37 korzystamy bowiem z danych zawartych w PIT 11. Istotne jest to, że jeżeli wykonywaliśmy pracę dla różnych zleceniodawców lub pracodawców, to mamy obowiązek otrzymania PIT 11 od każdego z nich i przygotowania własnego PIT na postawie wszystkich łącznie.

Obowiązki pracodawców i zleceniodawców

Formularz PIT 11 pracodawca / zleceniodawca musi przygotować w dwóch egzemplarzach. PO pierwsze do przekazania urzędowi skarbowemu, po drugie pracownikowi / podatnikowi. W tym zakresie obowiązują dwa terminy składania do końca stycznia – dla informacji do urzędu skarbowego, i do końca lutego – do podatnika.

Obowiązki podatników

Jeżeli Twój pracodawca lub zleceniodawca nie wywiąże się z tego obowiązku, koniecznie skontaktuj się z nim w tej sprawie, albo w ostateczności skorzystaj z pomocy Urzędu Skarbowego lub kontroli skarbowej. Obowiązek rozliczenia PIT 37 w wyznaczonym terminie spoczywa na Tobie nawet pomimo niewywiązania się z obowiązku dostarczenia PIT-u 11  pracodawcy/zleceniodawcy.  

PIT 37

PIT-36 a PIT-37

Jeżeli poza dochodami ze stosunku pracy, podatnicy osiągają również przychody z działalności nierejestrowanej, to powinni rozliczyć się w inny sposób (na innym formularzu podatkowym). W takim wypadku najprawdopodobniej zamiast złożenia PIT 37 będą przygotowywali formularz PIT 36.

Czas złożenia deklaracji PIT-37

Jeżeli masz już PIT 11, nie warto zwlekać ze złożeniem deklaracji PIT 37. Wprawdzie czas przeznaczony na rozliczenie jest do 2 maja 2023 r., jednak nie warto przedłużać tej decyzji, ponieważ w przypadku spóźnienia się z terminem, może nas spotkać odpowiedzialność prawna, w tym nawet karno – skarbowa – grzywny do 720 stawek dziennych, albo kara pozbawienia wolności albo obu tym karom łącznie.

Wyciąg z przepisów (kodeks karny skarbowy):

Art.  54.  [Nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania]

§  1.     Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie ,podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *