Szybka powtórka z angielskiego – co należy sobie przypomnieć?

Szybka powtórka z angielskiego – co należy sobie przypomnieć?

Matura jest jednym z najważniejszych egzaminów w procesie edukacji każdego człowieka. Chcąc zdać ją z dobrym wynikiem, należy poświęcić dużo czasu, powtarzając materiał przerobiony na lekcjach angielskiego. Warto wiedzieć, które zagadnienia często pojawiają się na maturze pisemnej.

Kurs języka angielskiego

Istnieje wiele szkół językowych, oferujących zajęcia przygotowawcze do egzaminu dojrzałości. Mogą one stanowić uzupełnienie wiedzy zdobywanej w ramach tradycyjnych lekcji realizowanych w liceum. Kursy angielskiego w Warszawie dostosowane są do osób, zdających maturę na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. W ramach zajęć uczniowie mają szansę poszerzyć swoje słownictwo przydatne w codziennych sytuacjach. Kursy umożliwiają ponadto upłynnienie wypowiedzi w obcym języku. Tematyka zajęć jest zróżnicowana, dzięki czemu lekcje nie są monotonne. Każdy uczeń może skorzystać z konsultacji z prowadzącym kurs, dzięki e-mailowemu lub telefonicznemu kontaktowi. Osoby, nie dysponujące wolnym czasem, powinny natomiast zdecydować się na kursy angielskiego online. Dzięki nim można bowiem przygotować się do matury bez wychodzenia z domu.

List – najważniejsze informacje

Na maturze z języka angielskiego sprawdzane są umiejętności formułowania konstrukcji zdaniowych oraz wykorzystywania różnorodnych fraz w ramach wypowiedzi pisemnych. Jedną z nich jest list. Chcąc rozpocząć jego pisanie, można użyć zwrotu grzecznościowego: Dear Sir/Dear Madam. W przypadku nieformalnego listu akceptowane są także formy Hi/Hello. Kończąc wypowiedź, można wykorzystać zwroty: Yours sincerely/Yours faithfully/Yours truly/Kidest regards. Na rozszerzonej maturze bardzo często wymagane jest napisanie recenzji. Angielskie zwroty, wyrażające opinię, to m.in.:

  1. a) I think that… – Myślę, że…
  2. b) In my opinion… – Moim zdaniem…
  3. c) From my point of view… – Z mojego punktu widzenia…
  4. d) I do not agree that… – Nie zgadzam się…

Istnieją ponadto również te bardziej nieformalne jak np.:

  1. a) I reckon… – Sądzę…
  2. b) If you ask me… – Jeśli pytasz mnie…
  3. c) I feel… – Czuję, że…

Matura z języka angielskiego jest bardzo ważnym egzaminem uwzględnianym na wszystkich uczelniach wyższych. Warto więc dobrze się do niej przygotować, chcąc spełniać swoje edukacyjne plany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *