Szkolenia na wózek widłowy

Szkolenia na wózki widłowe 2024 – to istotne dla pracodawców!

Posiadasz mniejsze lub większe przedsiębiorstwo, zatrudniasz pracowników, a w niedługim czasie chciałbyś zacząć korzystać w pracy z maszyn takich jak: elektryczne wózki paletowe, wózki widłowe czy reach truck? Jeśli tak, koniecznie musisz wiedzieć jakie obowiązki będą spoczywały na Tobie jako pracodawcy i właścicielu oraz jakie szkolenia muszą odbyć Twoi pracownicy. Zobacz już teraz i uniknij nieprzyjemności podczas kontroli!

Aktualne przepisy dotyczące szkoleń na wózki widłowe

Aktualne przepisy dotyczące posiadania oraz obsługi wózków widłowych są dość jasno i przejrzyście określone. Co jakiś czas są one także aktualizowane i dostosowywane do niezbędnych zmian zarówno w branży, jak i tych związanych np. z kwestiami zapewnienia bezpieczeństwa.

Szukając źródeł i podstaw prawnych określających obowiązek odbycia szkolenia przez każdego pracownika, który chce obsługiwać wózek widłowy, należy sięgnąć do przepisów takich jak:

  • Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r.;
  • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych;
  • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

Warto także na bieżąco śledzić wszelkie zmiany i aktualizacje ustaw, by nie popełnić błędu dotyczącego któregokolwiek z obowiązków posiadacza wózków jezdniowych.

Obowiązki właściciela wózka widłowego po zakupie urządzenia

Szkolenia na wózki widłowe

Bycie posiadaczem wózka widłowego to nie tylko wymierne korzyści, ale także konkretne obowiązki. Właściciel wózków jezdniowych, które są w eksploatacji, musi wywiązywać się z nich, jeśli nie chce zostać obciążony karą finansową lub nawet konfiskatą maszyn.

Pierwszym obowiązkiem jest podpisanie umowy kupna-sprzedaży przez nabywcę wózka jezdniowego. W przeciwnym razie, bez umowy, niemożliwe będzie jego zarejestrowanie – które zresztą jest kolejnym krokiem i obowiązkiem właściciela. Każdy wózek jezdniowy podnośnikowy będący w eksploatacji musi zostać zarejestrowany w lokalnym, najbliższym siedzibie firmy – Urzędzie Dozoru Technicznego. Bez tego żaden widlak nie może być dopuszczony do eksploatacji. Natomiast rejestracja sama w sobie niesie za sobą szereg konsekwencji, ponieważ od momentu wprowadzenia wózka widłowego do systemu podlega on już nadzorowi i kontroli UDT, wymaga regularnych przeglądów, wyliczania resursu itd. Z tym wiąże się kolejny obowiązek właściciela wózków jezdniowym podnośnikowych – czyli dbanie o zapewnienie prawidłowego stanu technicznego wszystkim pozostającym w użytkowaniu wózkom jezdniowym.

Właściciel wózka czy też wielu wózków widłowych musi pamiętać o zapewnieniu im:

  • bezpiecznych warunków pracy (w tym m.in. przejazdów pozbawionych wybojów czy podestów, o odpowiedniej szerokości korytarzy roboczych),
  • odpowiednio wyznaczonych miejsc: zasilania i parkowania; muszą one być suche i spełniać standardy, których wymaga się ze względów bezpieczeństwa,
  • regularnych przeglądów – dzięki którym będzie pewność, że wózek widłowy jest w prawidłowym stanie technicznym i może być eksploatowany.

Poza miejscem do pracy, odpowiednią nawierzchnią i tego typu technicznymi aspektami, równie ważne jest, aby przedsiębiorcy zwrócili uwagę na pracowników, których zatrudniają. Przede wszystkim – każdy operator wózka widłowego musi posiadać aktualne, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego ważne uprawnienia zezwalające na obsługę wózków jezdniowych. W przypadku ich braku, pracownik (nawet będąc w trakcie kursu na wózki widłowe) nie może poruszać się ani obsługiwać samodzielnie maszyn.

Kurs na wózki widłowe pracownik może ukończyć samodzielnie jeszcze przed przystąpieniem do pracy, lub na wniosek pracodawcy, który może tego typu szkolenie sfinansować.

Program kursu na wózki jezdniowe podnośnikowe

Program kursu na wózki widłowe

Zazwyczaj szkolenia na wózki widłowe odbywają się w trybie stacjonarnym (choć możliwe jest też, by odbywać część w trybie zdalnym – poprzez nagrania czy spotkania online). Zazwyczaj w kursie uczestniczy kilku – kilkunastu kursantów.

Szkolenia z obsługi wózków jezdniowych zazwyczaj odbywają się w centrach szkoleniowych, jednak wiele firm dopuszcza również możliwość zorganizowania ich bezpośrednio w siedzibie klienta. Zatem, jeśli jesteś przedsiębiorcą i kilka osób w Twojej firmie potrzebuje zdobyć uprawnienia operatora wózków widłowych, możesz zorganizować tego typu szkolenie u siebie w firmie.

Zajęcia teoretyczne

Pierwsza część szkolenia na wózki widłowe obejmuje zajęcia czysto teoretyczne. Zajęcia dotyczą omówienia przepisów, zasad BHP a także budowy wózka widłowego. W tej części ważne jest zapamiętanie najważniejszych informacji oraz poznanie mechanizmów i zasad rządzących mechanizmami wózków widłowych. Kursanci dowiadują się m.in.:

Uczestnicy kursu na wózki widłowe jezdniowe często otrzymują dodatkowe materiały szkoleniowe czy nagrania mające na celu przygotowanie ich do egzaminu państwowego.

Zajęcia praktyczne

Drugi program szkolenia to zajęcia praktyczne – zazwyczaj prowadzone w mniejszych 2-3 osobowych grupkach, w których kursanci mają okazję do zapoznania się z tym, jak działają wózki widłowe na żywo. Jest to czas, kiedy można poćwiczyć zarówno jazdę, jak i obsługę urządzeń; z bliska przyjrzeć się działaniu masztu oraz potrenować wykonywanie manewrów.

Co istotne, w przypadku, gdy kurs na wózki widłowe przeprowadzany jest w siedzibie klienta, uczestniczy szkoleni są na urządzeniach, które należą do przedsiębiorstwa. Jest to oczywiście – duży plus, ponieważ mogą poćwiczyć na maszynach, które po skończonym kursie będą obsługiwać.

Zajęcia praktyczne

Jak zorganizować egzamin UDT dla pracowników?

Ostatnim etapem przed uzyskaniem uprawnień UDT na wózki widłowe jest zaliczenie egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Przyszli operatorzy wózków widłowych z mechanicznym napędem podnoszenia muszą wykazać się wiedzą zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, aby udowodnić, że sprawdzą się w tej roli, a obsługa wózków jezdniowych w ich wykonaniu będzie bezpieczna.

Pierwsza część egzaminu UDT (podobnie jak pierwsza część kursu na wózki widłowe) to część teoretyczna, gdzie należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na pytania. W drugiej części każdy egzaminowany musi natomiast wykazać się umiejętnością technicznej obsługi wózków widłowych oraz wykonywania wskazanych przez komisję manewrów tymże urządzeniem.

Tylko zaliczenie pierwszej części teoretycznej upoważnia do przejścia do części praktycznej egzaminu. Natomiast całość testu uważa się za zdaną, jeśli egzaminowany wykaże się odpowiednimi umiejętnościami na obydwu polach.

Egzamin UDT na operatora wózka widłowego możesz również zorganizować dla pracowników w swoim zakładzie pracy. Do Urzędu Dozoru Technicznego konieczne będzie jednak zawczasu złożenie odpowiednich dokumentów – wskazanie danych osób, które będą przystępować do egzaminu oraz uiszczenie odpowiednich opłat.

Istotne jest aby na czas przeprowadzania egzaminu, miejsce egzaminu było zabezpieczone przed postronnymi osobami oraz odpowiednio przygotowane (według zaleceń komisji UDT). Ponadto właściciel powinien przedstawić członkom komisji zezwolenie na eksploatację wózka widłowego, na którym będzie przeprowadzany egzamin oraz jego instrukcje obsługi, dziennik konserwacji i aktualny protokół.

Nieprawidłowe przygotowanie miejsca, gdzie ma się odbywać egzamin na operatora wózka widłowego również może skutkować wynikiem negatywnym dla egzaminowanego. Warto zatem zadbać o to, aby wszystko było prawidłowo przygotowane i zabezpieczone.

Czy szkolenie operatorów wózków widłowych się opłaca?

Rozważasz co możesz zyskać wysyłając pracowników swojej firmy na kurs na wózki widłowe? Czy warto uczestniczyć w dofinansowaniu tego typu szkoleń dla magazynierów? A może zadbać o to, by sfinansować je całkowicie oraz zorganizować w swoim zakładzie pracy? Odpowiedzi na wszystkie te pytania warunkuje to, jakie są Twoje oczekiwania, jako pracodawcy oraz ilu pracowników należałoby przeszkolić.

W przypadku, gdy zatrudniasz wiele nowych osób, a niestety nie posiadają one aktualnego zezwolenia do obsługi wózków widłowych, warto zorganizować dla nich jeden kurs na wózki widłowe, gdzie wszyscy będą mieli możliwość nauki obsługi wózków jezdniowych wykorzystywanych w Twoim przedsiębiorstwie.

Czy pokrywanie kosztów tego typu szkoleń jest opłacalne? Oczywiście. Przeszkolony w użytkowaniu wózków widłowych pracownik może wykonywać więcej zadań obsługując wózek jezdniowy podnośnikowy, a dzięki czas np. transportowania ładunków ulega znacznemu skróceniu.

Jeśli natomiast jako przedsiębiorca obawiasz się, czy przeszkolony pracownik zostanie na dłużej w Twojej firmie, możesz zaproponować mu podpisanie umowy lojalnościowej w zamian za sfinansowanie kursu na wózki widłowe.

Podsumowanie

Wózek przegubowy

Wózki jezdniowe podnośnikowe to przydatne urządzenia, które wykorzystywane są w celu poprawy wydajności prac magazynowych, logistycznych i transportu ładunków między magazynami, które znajdują się w niedalekiej odległości od siebie. Przedsiębiorcy, wykorzystujący w swoich firmach wózki widłowe, powinni pamiętać o spoczywających na nich obowiązkach – prowadzeniu dokumentacji maszyn, dbaniu o regularność przeglądów pozostających w użytkowaniu wózków jezdniowych oraz wyznaczenie do pracy z maszynami jedynie osób, które posiadają ważne uprawnienia na wózki jezdniowe podnośnikowe.

O zorganizowanie kursu oraz egzaminu na wózki widłowe właściciel przedsiębiorstwa może zadbać samodzielnie. Musi jednak pamiętać o dopełnieniu wszelkich formalności w urzędzie i zapewnieniu wyznaczonego, bezpiecznego miejsca a także sprawnych maszyn.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *