Programy stypendialne dla obcokrajowców w Centrum Mieroszewskiego

Programy stypendialne dla obcokrajowców w Centrum Mieroszewskiego

Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego to państwowa osoba prawna, powołana z mocy ustawy i nadzorowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Jej zadania skupiają się wokół inicjowania, wspierania i prowadzenia działań skierowanych do obywateli narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Należy do nich także prowadzenie programów stypendialnych, z których, mogą także skorzystać m. in. obywatele Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Azerbejdżanu. Sprawdźmy, jakie stypendia oferuje Centrum Mieroszewskiego i jakie warunki należy spełnić, aby z nich skorzystać!

Stypendia dla Ukraińców i nie tylko w Centrum Mieroszewskiego

Jednym z głównych celów działalności prowadzonej przez Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego jest prowadzenie programów stypendialnych. Mają one na celu rozwijanie międzynarodowej współpracy pomiędzy Polską a innymi krajami z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej oraz zapewnienie ich zaangażowanym w działalność naukową obywatelom skutecznego wsparcia w zakresie prowadzonych przez nich działań badawczych.

Stypendia oferowane przez Centrum Dialogu zapewniają swoim beneficjentom wsparcie finansowe niezbędne do prowadzenia prac naukowych. Dzięki temu, niedobór zasobów pieniężnych nie jest już przeszkodą dla realizacji ambitnych planów naukowych obywateli Ukrainy i pozostałych krajów. To jednak jeszcze nie wszystko!

Oprócz wsparcia finansowego, uczestnicy programów stypendialnych dla obcokrajowców mogą liczyć także na pomoc w nawiązaniu współpracy z wiodącymi polskimi ośrodkami akademickimi, naukowymi, kulturalnymi i innymi instytucjami, których wsparcie może okazać się niezbędne do realizacji założeń programu badawczego.

Programy stypendialne dla obcokrajowców w Centrum Mieroszewskiego

Jak ubiegać się o stypendium z Centrum Mieroszewskiego?

Stypendia dla Ukraińców i obywateli innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej są skierowane do badaczy, naukowców oraz studentów, którzy prowadzą prace naukowe lub pragną rozwijać swoje naukowe pasje we współpracy ze znanymi ośrodkami naukowymi, uniwersytetami, wydawnictwami i innymi instytucjami. Aktualnie w ofercie Centrum Mieroszewskiego dostępne są trzy programy stypendialne. Z zasadami ich przyznawania można zapoznać się przez internet, na stronie Centrum Dialogu, gdzie dostępny jest szczegółowy regulamin przyznawania poszczególnych stypendiów.

Program „Miesiąc w Polsce” zapewnia stypendia dla obcokrajowców w celu zgłębiania i dokumentowania ważnych aspektów historii, sytuacji politycznej, kultury oraz dziedzictwa narodów Europy Środkowej i Wschodniej. „Badaj w Polsce” oferuje wsparcie finansowe dla obcokrajowców, którzy zajmują się działalnością naukowo-badawczą z zakresu historii, sytuacji politycznej, kultury oraz dziedzictwa narodów Europy Środkowej i Wschodniej.

„Badaj na Ukrainie” to natomiast stypendia dla Ukraińców, którzy pomimo toczącej się w ich kraju wojny, zdecydowali się kontynuować swoją działalność naukową. Program już się rozpoczął, a stypendium zostało przyznane 27 badaczom i badaczkom z Ukrainy, którzy będą zajmować się m. in. problemami kryzysów i konfliktów w rozwoju krajów Europy Wschodniej, polsko-ukraińskimi naukowymi i oświatowo-kulturowymi interakcjami, a także losami polskich studentów na Uniwersytecie Charkowskim w XIX i XX w.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *