Czy ciężko jest zająć stanowisko dyrektora szkoły?

Zostać dyrektorem szkoły to aspiracja, która wymaga edukacji, doświadczenia, umiejętności przywódczych i zdolności administracyjnych. Praca ta nie należy do prostych, ale z pewnością może dawać dużą satysfakcję, za którą podążają zadowalające zarobki. Pierwszym i najważniejszym kryterium na drodze do zajęcia stanowiska dyrektorskiego w szkole, jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji, w tym wykształcenia.

Jakie wykształcenie powinien mieć dyrektor szkoły?

Aby zająć stanowisko dyrektora szkoły, wymagane jest posiadanie wykształcenia wyższego wraz z tytułem zawodowym, np. magister, magister inżynier, inżynier lub innym równorzędnym. Przydatne również są różnego rodzaju ukończone szkolenia i kursy, takie jak w obszarze zarządzania, edukacji lub administracji szkolnej. W wielu przypadkach samo wykształcenie to za mało i przydatne będzie doświadczenie praktyczne. Praktycznie wszyscy dyrektorzy szkół zaczynają swoją karierę od zajmowania stanowiska nauczyciela. Pozwala to zrozumieć, jak funkcjonuje szkoła, zarówno z perspektywy uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Przed zostaniem dyrektorem szkoły warto także zdobyć doświadczenie na niższych stanowiskach administracyjnych w szkole, takich jak asystent dyrektora lub koordynator programowy.

Jak zostać dyrektorem szkoły nie mając wykształcenia pedagogicznego?

Bardzo często zdarza się, że stanowisko dyrektora szkoły obejmuje jeden z uczących w niej nauczycieli. To zrozumiałe z wielu względów, ale nie jest to jedyna droga, aby taką posadę objąć. Dyrektor szkoły może być wyłoniony w procedurze konkursowej, do którego przystąpić mogą kandydaci spoza szkoły, spełniający podstawowe wymagania. Przygotowanie pedagogiczne może być jednym z nich. Co zatem zrobić, jeśli studiowałeś zupełnie inny kierunek i nie miałeś do tej pory zbyt wiele do czynienia z pedagogiką. Odpowiedzią są studia podyplomowe z zarządzania oświatą. Przykładem takich studiów jest kierunek Zarządzanie oświata studia podyplomowe. Jaką formę mają takie zajęcia, jak długo trwają oraz jaka jest ich cena?

Zarządzanie oświatą — studia podyplomowe

Studia podyplomowe na kierunku zarządzanie oświatą to bardzo polecane rozwiązanie dla wszystkich, którzy swoją przyszłość chcą wiązać ze stanowiskami dyrektorskimi w oświacie. Są to kursy online, czyli realizowane za pośrednictwem łączy Internetu. Nie wymagają brania udziału w zjazdach stacjonarnych, co znacznie ułatwia naukę i pozwala ograniczyć związane z nią koszty. Studia trwają zaledwie 270 godzin, a łączna cena za całe studia to 3000 złotych. Aby zapisać się na ten kierunek, wystarczy wypełnić formularz online dostępny na wyżej wymienionej stronie. Po spełnieniu warunków, kandydat otrzyma potwierdzenie wpisania na listę studentów oraz uzyska dostęp do platformy edukacyjnej, na której będą prowadzone zajęcia.

Jakie inne umiejętności powinien mieć dyrektor szkoły?

Pomijając wszystkie umiejętności związane z wykształceniem i przygotowaniem zawodowym, na stanowisku dyrektora przydatne są także umiejętności interpersonalne. Jako przyszły dyrektor szkoły, będziesz odpowiedzialny za zarządzanie personelem, budżetem, programami szkolnymi i wieloma innymi aspektami funkcjonowania szkoły, więc umiejętności przywódcze są kluczowe. W szkole często dochodzi także do różnych sytuacji konfliktowych, czy to w związku z uczniami, rodzicami lub samymi nauczycielami. Jako dyrektor powinieneś być obiektywny i chłodny w swojej ocenie. Pozwoli Ci to uniknąć wielu niepotrzebnych problemów, a także będziesz wiedział, jak nie przenosić ich na grunt prywatny w domu i rodzinie.

W czym powinien się orientować dyrektor szkoły?

Jeżeli chcesz być dobrym dyrektorem, zdobądź wiedzę na temat lokalnych i narodowych problemów edukacyjnych, a także trendów i najlepszych praktyk w edukacji. Jeżeli masz na koncie jakieś sukcesy zawodowe, czy to związane z edukacją, czy innym obszarem swojej działalności, pokaż, jak można to wykorzystać do poprawy wyników uczniów, zarządzania personelem i realizacji projektów szkolnych. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola lub szkoły to także odpowiednio wysokie zarobki, często znacznie wyższe niż w przypadku nauczyciela akademickiego.

A jakie są minusy tego stanowiska? Przede wszystkim musisz być odporny na wysoki poziom stresu. Dyrektorzy szkół często doświadczają wysokiego poziomu stresu w związku z zarządzaniem różnymi aspektami funkcjonowania szkoły, w tym z nadzorowaniem personelu, zarządzaniem budżetem i rozwiązywaniem problemów dyscyplinarnych uczniów. Praca na tym stanowisku często wymaga pracy poza standardowym harmonogramem, w tym wieczorami i weekendami. Dyrektorzy często muszą zarządzać konfliktami pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi pracownikami szkoły, co może być emocjonalnie wyczerpujące dla wielu z nich. Między innymi z tego powodu bardzo polecane są dodatkowe szkolenia wspierające umiejętności interdyscyplinarne, a także przygotowujące w zakresie menadżerskim do zarządzania szkołą i zespołem ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *